Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. Diniz Han No: 125 Kat: 5 Daire: 9

+90 533 966 01 04

info@turksozhukuk.com

İş Hukuku

İş Hukuku ;

- İş sözleşmelerinin hazırlanması
- Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
- Şirket yönetmeliklerinin oluşturulması
- Taşeronlarla ilişkilerin düzenlenmesi
- İşçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar
- Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme, gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
- İşe iade ve işçi alacakları (kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma vb.) davaları
- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar
- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın SGK mevzuatından kaynaklanan Türkiye'de emekli olma haklarının sağlanması
- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın SGK'dan maaş bağlanması için dava ve işlemlerinin takibi
- Grev-lokavt vb.gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü
- Sendikal haklar

tr_TR
en_US