Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. Diniz Han No: 125 Kat: 5 Daire: 9

+90 533 966 01 04

info@turksozhukuk.com

Tıp Hukuku

Tıp Hukuku ;

- Malpraktis ’ten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları (Malpractis; kısacası, hastanın standart tedavisi yapılırken, hekimin bilgi eksikliği, deneyimsizlik, ihmal gibi sebeplerle zarara uğratılmasıdır.)

- Tıbbi müdahalelerden kaynaklı olarak sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu

- Hasta – hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar

- Özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar

tr_TR
en_US